www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

Parafínový dispenzor WD – 4
Chladiaci doska CP – 4
Termo modul TM – 1
Vyhrievač pinziet  FH – 4

Kunz Instruments
výrobca modulových zalieva-cích systémov.

domáca stránka výrobcu:
www.kunzinstruments.se

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Parafínový Dispenzer WD-4 (dávkovač parafínu)

Dávkovač parafínu je centrálnou jednotkou celého zalievacieho centra. Konštrukcia modulu umožňuje flexibilné nastavenie zalievacieho centra a môže byť naaranžovaná buď na pravej alebo na ľavej strane. Ďalšie nastavenia, rozšírenie a eventuálne zmeny pozícií jednotlivých modulov sa dajú veľmi ľahko realizovať.
Parafínový dávkovač je vybavený samos-tatným vypínačom a nastaviteľným termostatom pre vyhrievaciu platňu, pre výtok parafínu a pre zásobník s parafínom . Zariadenie disponuje osvetlením vedľa výtoku parafínu Výtok parafínu je aktivovaný zatlačením pneumatického nožného pedálu, čím je zaručená plná mobilita a voľnosť oboch rúk počas procesu zalievania.

Dávkovač parafínu Kunz   je vyrobený z polyesterom lakovaného hliníku. Dávkovač parafínu je modul jednej série prístrojov, ktoré vytvárajú veľmi dobre známe Kunz zalievacie centrum, pozostávajúce z: Dávkovača parafínu, Chladiacej dosky, Vyhrievača pinziet a Termo modulu.

Kunz dávkovač parafínu existuje v troch prevedeniach:
1.)   WD-4X Dávkovač parafínu bez vyhrievania pracovnej platne
2.)  WD-4   Dávkovač parafínu s vyhrievanou pracovnou platňou
3.)  WD-4C Dávkovač parafínu s vyhrievanou pracovnou platňou a so zabudovaným     termo-electrickým chladiacim bodom (3,5cm) pod otvorom zalievania

Špecifikácia:

 

WD-4X

WD-4

WD-4C

Napájanie:

230 V 50 Hz *(115 V 50/60 Hz)

Príkon max:

385 W

765 W

800 W

Váha:

4 kg

9 kg

13 kg

Kapacita zásobníka parafínu:

4 lit.

Teplotná regulácia:

Zásobník s parafínom/sosák/vyh.  doska +30°C - +70°C

Chladiaci bod:

0°C - +40°C  (ak je u daného modelu)

Rozmery a hmotnosť:

Zásobník parafínu  (VxŠxD):

150 mm x 350 mm x 260 mm

Vyhrievacia doska(VxŠxD):

105 mm x 350 mm x 465 mm

Pracovná plocha  (ŠxD):

350 mm x 205 mm

Chladiaci bod:

35 mm

Kunz zalievacie centrum

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.