www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinícka 2 B
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Sánkové mikrómy
- Rotačné mikrotómy
- Držiaky čepeliek
- Drobné rezacie doplnky
- Čepelky ku mikrotómom

PFM-Produkte für die Medizin
PFM je nemecká firma s viac ako 30 ročnou tradíciou s výrobou medicínskych produktov a prístrojov.

domáca stránka výrobcu:
www.pfm-ag.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Rotačný mikrotóm pfm Rotary 3004M
•  Moderný, novo koncipovaný manuálny rotačný mikrotóm
    pre všetky použitia v rutine, vo výskume a v priemysle.

Rotačný mikrotóm pfm Rotary 3004M

Detaily:

•  Ergonomický dizajn
•  Bezvôľový a bez údržbový horizontálny a vertikálny vodiaci systém s prekríženými ložiskami
•  Ľahko sa pohybujúce ručné ovládacie koliesko
•  Ručné ovládacie koliesko sa dá zaaretovať v každej polohe
•  Rýchlo výmenný systém pre úchyt objektu
•  Jednoduchá orientácia objektu
•  Nastavenie retrakcie (odskoku)
•  Nastavenie pristavenia
•  Počítadlo rezov
•  Chránič prstov
•  Vanička na odrezky
•  Eloxovaný povrch tela sa ľahko čistí

Podrobný prospekt na stiahnutie nájdete tu.

Rotačný mikrotóm pfm Rotary 3005E
•  Moderný, novo koncipovaný polo elektronický rotačný mikrotóm
   pre všetky použitia v rutine, vo výskume a v priemysle.

Rotačný mikrotóm pfm Rotary 3005E

Detaily:

•  Ergonomický dizajn
•  Bezvôľový a bez údržbový horizontálny a vertikálny vodiaci systém s prekríženými ložiskami
•  Ľahko sa pohybujúce ručné ovládacie koliesko
•  Ručné ovládacie koliesko sa dá zaaretovať v každej polohe
•  Rýchlo výmenný systém pre úchyt objektu
•  Jednoduchá orientácia objektu
•  Pamäťová funkcia mikrotómu pfm Rotary 3005 E
•  Všetky elektronické nastavenia a funkcie sa dajú nastaviť cez dotykový displej
•  Počítadlo rezov
•  Nastaviteľná hrúbka rezu - adícia
•  Chránič prstov
•  Vanička na odrezky
•  Eloxovaný povrch tela sa ľahko čistí

Podrobný prospekt na stiahnutie nájdete tu.

Rotačný mikrotóm pfm Rotary 3006EM
•  Moderný, novo koncipovaný plno elektronický rotačný
   mikrotóm pre všetky použitia v rutine, vo výskume a v priemysle.

Rotačný mikrotóm pfm Rotary 3006EM

Detaily:

•  Ergonomický dizajn
· Bezvôľový a bez údržbový horizontálny a vertikálny vodiaci systém s prekríženými ložiskami
· Ľahko sa pohybujúce ručné ovládacie koliesko s odnímateľným držiakom
· Ručné ovládacie koliesko sa dá zaaretovať v každej polohe
· Rýchlo výmenný systém pre úchyt objektu
· Jednoduchá orientácia objektu
· Všetky elektronické nastavenia a funkcie sa dajú nastaviť cez dotykový displej
· Okienko rezania
· Pamäťová funkcia
· Počítadlo rezov
· Nastaviteľná hrúbka rezu - adícia
· Chránič prstov
· Nožný spínač
· Vanička na odrezky
· Eloxovaný povrch tela sa ľahko čistí

Podrobný prospekt na stiahnutie nájdete tu.

Copyright © 2006 - 2016 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.