www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- StatSpin MP
- CytoFuge 2
- CenSlide 2000
- StatSpin Express
- MicroPrep 2
- CritSpin
- ThermoBrite

Stat Spin
je popredný svetový výrobca malých  stolových centrifúg.

domáca stránka výrobcu:
www.statspin.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

StatSpin CenSlide 2000

•  Unikátny systém spracovania

rýchlou, čistou, presnou, mikroskopickou analýzou moču

Ideálne zariadenie na centrifugáciu kompletnej škály ľudských tekutín:

  •  šetrí čas a peniaze
  •  štandardizuje výsledky
  •  minimalizuje zmeny a odchýlky
  •  príprava na mikroskopovanie za 60 sekúnd
  • 
  minimálne riziko kontamináciou – uzavretý systém

Prednosti:

Vďaka tomuto systému môžete teraz odstrániť:

  •  Zlievanie a prelievanie vzorky
  •  Oddeľovanie vzorky
  •  Pipetovanie
  •  Podložné a krycie sklíčka (špeciálna konštrukcia skúmavky)
  •  Zápach a špinu
  •  Prenos usadenín
  •  Časovú stratu ( vzorka pripravená za 60 sekúnd na mikroskopovanie !! )
  • 
  Riziko straty vzorky rozbitím skúmavky (je zo špeciálneho optického plastu)

Vlastnosti:

  •  Mikroprocesorom kontrolovaná operácia prístroja
  •  Samouzamkýňací bezpečnostný systém krytu
  •  Tesniaca komora
  • 
  Tachometrické okno overenia presnosti rýchlosti.

Centrifúga CenSlide 2000 je prístroj riadený a kontrolovaný mikroprocesorom určený ku automatickej rotácií (centrifugácií) CenSlide skúmaviek v naprogramovanom čase a rýchlosti. Tesne pred dokončením rotačného cyklu zariadenie aktivuje mechanické naklepávanie vzoriek za účelom rovnomerného rozloženia sedimentu, takže po dokončení cyklu sa vzorky môžu  poukladať vodorovne do špeciálneho CenSlide stojanu na prípravu pre mikroskopovanie, alebo priamo mikroskopovať. Odstreďovanie je dokončené už za neuveriteľných 60 sekúnd, čo je doba kratšia o 80% ako u doteraz používaných metód (!).  Je tu naviac odstránené riziko kontaminácie ( nakoľko je systém uzavretý až do konca vyhodnotenia, resp. likvidácie vzorky ) a straty vzorky rozbitím ( skúmavka zo špeciálneho plastu ).

Špeciálne upravený držiak na nasunutie a uchytenie CenSlide skúmavky v tvare podložného sklíčka zabezpečuje ihneď po vložení na stolček mikroskopu pripravenosť na vyhodnocovanie vzoriek.

Špecifikácia - CenSlide 2000:

Rýchlosti ( rpm )

1350

Sila ( x g )

97

Čas odstreďovania ( sek )

50

Kapacita ( vzorky )

6

Potrebné napájanie ( V )

90 – 240V/ 50Hz

Rozmery  VxŠxH  ( cm )

14,2 x 29 x 32,8

Váha ( kg )

2,5

Špecifikácia - CenSlide skúmavky:

Materiál

priehľadný polypropylén s tesniacim  silikónovým uzáverom

Objem  ( ml )

5

Pozorovacia plocha ( mm )

7,9 x 10,7

Rozmery ( mm )

110 x 21

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.