www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- StatSpin MP
- CytoFuge 2
- CenSlide 2000
- StatSpin Express
- MicroPrep 2
- CritSpin
- ThermoBrite

Stat Spin
je popredný svetový výrobca malých  stolových centrifúg.

domáca stránka výrobcu:
www.statspin.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

StatSpin MicroPrep 2

•  Kompaktná osobná mikrocentrifúga s výklopným blokovým rotorom (možnosť aj s pevne vyklopeným rotorom). Je to ideálna centrifúga pre klinické, biomedicínske, priemyselné a biotechnologické aplikácie. Akceptuje väčšinu mikrotub a to 2 mikro L.

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.