www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- StatSpin MP
- CytoFuge 2
- CenSlide 2000
- StatSpin Express
- MicroPrep 2
- CritSpin
- ThermoBrite

Stat Spin
je popredný svetový výrobca malých  stolových centrifúg.

domáca stránka výrobcu:
www.statspin.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

StatSpin ThermoBrite

•  Tento programovateľný systém automatizuje denaturačné a hybridizačné kroky vo (F)ISH procedúrach na sklíčkovom princípe a poskytuje jednoduché použitie klinickému a výskumnému obslužnému personálu. Tento nízko nákladový prístroj akceptuje širokú paletu vzoriek ,ľahko sa obsluhuje a redukuje celkový čas o viac než 50% , pričom zaručuje celkovú presnosť a správnosť vo všetkých FISH assays metódach.

Systém spracovania sklíčok s programovateľným riadením teploty

Prednosti:

  •  Možnosť užívateľom programovať nastavenia
        •  40 užívateľom definovaných protokolov a 3 operačné módy
        •  Ľahko čitateľný LED displej
        •  Numerická klávesnica umožňuje ľahké naprogramovanie prístroja
        •  Prístroj sa dá použiť ako ohrievač sklíčok s pevne nastavenou teplotou

  •  Jednoduché použitie:
        •  Eliminuje manuálne kroky a redukuje celkový čas počas (F)ISH procedúr
        •  Prístroj nemusí byť plne zaplnený sklíčkami , aby sa zaručila jeho teplotná presnosť
        •  Vodítko preparátu drží sklíčko pevne na mieste a umožňuje vybratie jednou rukou.

  •  Prísnejšia regulácia teploty:
        •  Rýchly nábeh teploty na nastavenú hodnotu a presnosť ±1°C
        •  Spoľahlivé a rovnomerné teplotné rozloženie na všetkých pozíciách sklíčok
        •  Optimálna regulácia vlhkosti
        •  Vyhrievanie sklíčok na teplotu ideálnu pre FISH procedúry

Vlastnosti:

  •  StatSpin ThermoBrite systém spracuje až do 12 sklíčok. Veko prístroja tesne uzavrie priestor za účelom dosiahnutia požadovanej vlhkosti komory. Systém udržuje rovnakú teplotu vo všetkých pozíciách sklíčok. Sklíčka sa dajú vkladať a vyberať jednou rukou. Numerická klávesnica umožňuje ľahké naprogramovanie pomocou 40-tich užívateľských programov a 3-och módov operácie , denaturácia/hybridizácia , hybridizácia a pevná teplota.

Vlastnosti:

Rozmery ( VxŠxH) mm

146x228x451

Hmotnosť ( kg )

8.V

Kapacita ( sklíčok )

12

Čas procesu ( hodín )

Programovateľný od 0 do 100 hodín Kontinuálny mód

Napájanie ( V )

120 VAC pri 3A pre USA alebo 240 VAC pri 1.6A pre Európu

Teplotný rozsah ( °C )

Programovateľný od 30 - 99 °C

Rozsah okolitej teploty ( °C )

5 - 40 °C

Rozsah okolitej vlhkosti
pre činnosť ( % )

20 - 80 % relatívna

Produktové číslo

Popis

Krajina

TS 01

120 VAC / 50-60 Hz

USA + UK

TS 02

240 VAC / 50-60 Hz

Európa

Copyright © 2006 - 2011 Doktor Webster s.r.o. All Rights Reserved.