www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
web:

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Odvodňovacie automaty
- Farbiace automaty
- Zakrývací automat
- Kryostaty
- Mikrotómy
- Cytologická centrifúga
- Tkanivová mikrovlnka
- Zalievací modulový systém

Thermo Fischer Scientific
je popredná nadnárodná vedecká, vývojová a výrobná medicínska spoločnosť, ktorá patrí svetovo k špičke firiem zaoberajúcich sa vedou a medicínou.

domáca stránka výrobcu:
www.thermo.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Odvodňovacie automaty autotechnikony

ThermoFischer - EXCESLIOR

Charakteristika
• 
Kapacita 222 kaziet organizovaná pomocou organizačného košíka a až do 300 kaziet pomocou košíka pre náhodné usporiadanie.
•  Cielene šikmo navrhnuté veko zaručuje okamžité odstraňovanie nadmerne  vytvoreného kondenzu   počas procesu. Súčasne umožňuje sledovanie činnosti počas procesu spracovania.
•  12 programov zostavených zákazníckom
•  3 rôzne preplachy
•  3 parafínové kúpele.
•  Mnohojazyčné ovládanie prístroja na displeji.
•  Košíky je možné použiť v mikrovlnke a rovnako sú použiteľné v kombinácii s pre-fixáciou v mikrovlnke. Organizačné košíky majú unikátny dizajn so vzájomným fixovaním.
•  5 voliteľných úrovni premiešavacích agitácií.
•  7 oblastí chránených heslom.
•  3 rozdielne hladiny naplnenia na dosiahnutie redukcie času trvania procesu.
•  Dehydratačné a čistiace činidlá sa dajú predhriať, kvôli rýchlejšiemu a rovnomer-nejšiemu spracovaniu tkanív.
•  Vákuový cyklus
•  Kompletné  riadenie teploty vzhľadom na teplotu okolia.
•  Kontrola 1-vého alkoholu, ktorá určuje kvalitu celého odvodňovacieho procesu
•  Prístroj si sám organizuje rotáciu (presun) reagencií po nastavenom počte použití - veľká úspora reagencií i parafínu

ThermoFischer - PATHCENTRE

Charakteristika
• 
Kapacita až do 306 kaziet plus schopnosť pridať až 3 ďalšie procesné moduly pre dosiahnutie vyššej priepustnosti laboratórií.
•  Úplne uzavretý systém. Výpary ostávajú vo vnútri systému a zabraňuje úniku do okolia laboratória.
•  Mierne protismerné premiešavanie a Shandon prílivový prúdiaci systém napomáha maximálnej penetrácií cez košíky a kazety pre najvyššiu kvalitu spracovania vzoriek a ich opakovateľnosti.
•  4 parafínové kúpele zabezpečujú maximálnu infiltráciu vzoriek.
•  Jedinečná reakčná komora kruhového tvaru optimalizuje rovnomerné rozloženie teploty.
•  Sklenené veko reakčnej komory umožňuje vizuálnu kontrolu procesu.
•  Veko je automaticky blokované počas procesu
•  Zásuvné reakčné nádoby majú farebne kódované štítky a sú technicky ľahko použiteľné.
•  Užívateľom vyberateľné procesné parametre zahŕňajú vyhrievanie, vákuum, tlak, čas namáčania, čas odkvapkávania a agitáciu.
•  Možnosť uloženia 9 procesných programov pre každú jednotku.
•  Široká reagenčná kompatibilita zahŕňa acetón a chloroform.
•  Oneskorený štart je naprogramovateľný v každej reagenčnej pozícii. Voľby  pre vyhrievanie, vákuum a agitáciu sa dajú meniť počas doby oneskorenia podľa potreby.
•  Programovanie v Reálnom čase so zabudovanými hodinami a možnosť oneskoreného štartu pre nočné, víkendové a sviatkové obdobia. Dá sa predprogramovať až 7 dní vopred.
•  Systém automatické prekrytie pri nedostatočnom zaliati chráni Vaše vzorky automatickým návratom reagencií a dokončením načatého procesu.

ThermoFischer - CITADEL

Charakteristika
• 
Citadel 2000 má kapacitu 110 kaziet a Citadel 1000 má kapacitu 60 kaziet.
•  Zabudovaný kryt výparov.
•  Reagenčné stanice sú z jednotky ľahko vyberateľné pre ich opätovné naplnenie.
•  Funkcia oneskoreného štartu môže byť naprogramovaná až 9 dní dopredu.
•  Diaľkový ovládač s klávesmi sa ľahko ovláda.
•  Do pamäte Citadelu sa dajú uložiť až 4 kompletné programy.
•  Programovanie doby namáčania a agitácia počas každého kroku.
•  Vkladacia šachta chráni košíky s tkanivami od vzduchu počas zdvihu košíka.
•  Citadel chráni užívateľa pred otvorenými kontajnermi.
•  Jednotka sa hodí do väčšiny štandardne vetraných priestorov, rovnako ako Shandon Hyperclean™ 2 pracovná stanica.
•  Voliteľná vákuová jednotka uľahčuje účinnú a rýchlu infiltráciu   parafínu do vzorky.
•  Jednotka má 10 reagenčných nádob a 2 parafínové kúpele.
•  Je možné rozšíriť až na maximálne 4 extra parafínové kúpele.
•  K dispozícií je košík pre náhodné usporiadanie a organizovaný košík.
•  Tkanivové košíky sa ľahko vkladajú a vyberajú pomocou závesného klipu pod kapotou prístroja.

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.