www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Odvodňovacie automaty
- Farbiace automaty
- Zakrývací automat
- Kryostaty
- Mikrotómy
- Cytologická centrifúga
- Tkanivová mikrovlnka
- Zalievací modulový systém

Thermo Fischer Scientific
je popredná nadnárodná vedecká, vývojová a výrobná medicínska spoločnosť, ktorá patrí svetovo k špičke firiem zaoberajúcich sa vedou a medicínou.

domáca stránka výrobcu:
www.thermo.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Cytologická centrifúga

ThermoFischer - CYTOSPIN® 4
•  Centrifúga Cytospin je navrhnutá tak, aby chránila operátora pred, počas a po príprave preparátu.  Bezpečnosť je naša prvoradá priorita.

Charakteristika
• 
Auto blokovacie plastové vonkajšie veko.
•  Autoklavovateľná uzavretá hlava
•  Spotrebné komôrky vzoriek s vekom
•  Bezpečnostné alarmy, ktoré chránia užívateľov a vzorky
•  Umývateľný ovládací panel
•  Chránená programová pamäť uloží až 23 rutinných
   okamžite vyvolateľných  a chránených pred
   výpadkom prúdu programov.
•  Okienko rýchlosti zobrazuje naprogramovanú
   rýchlosť:  200 – 2000 ot/min.
•  Tri tlačítka na ovládanie akcelerácie umožňuje operátorovi excelentnú flexibilitu a výnimočnú ochranu aj  krehkých vzoriek.
•  Okienko času zobrazuje naprogramovaný a zostávajúci čas od 1– 99.

Shandon Cytofunely

Single white

Double white

Single brown

Shandon Megafunel

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.