www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Odvodňovacie automaty
- Farbiace automaty
- Zakrývací automat
- Kryostaty
- Mikrotómy
- Cytologická centrifúga
- Tkanivová mikrovlnka
- Zalievací modulový systém

Thermo Fischer Scientific
je popredná nadnárodná vedecká, vývojová a výrobná medicínska spoločnosť, ktorá patrí svetovo k špičke firiem zaoberajúcich sa vedou a medicínou.

domáca stránka výrobcu:
www.thermo.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Farbiace automaty

ThermoFischer - VARISTAIN Gemini

Charakteristika
• 
Dá sa vložiť niekoľko držiakov na 20-skličok do prístroja.
•  Intuitívny softvér umožňuje farbiacemu automatu Shandon Varistain Gemini vytvárať oddelené protokoly simultánne pri viacerých košíkov pustených v procese.
•  Na výber sú dva modely: - s vyhrievaním (sušením) v 5-tich nezávislých pozícií, - alebo bez. vyhrievania
Prístroj má 6 vodných staníc, 26 reagenčných staníc plus celkovo 4 konfigurovateľné dvierka, kadiaľ a odkadiaľ sa majú vzorky vkladať a vyberať.
•  Záložný zdroj je schopný pokračovať v práci po dobu 20 minút pri výpadku siete, čím sa zabezpečí spoľahlivé dokončenie každého už načatého procesu.

•  Auto - rozvrh optimalizuje reagencie a efektívne využíva dostupné farbiace stanice a to výpočtom najrýchlejšej priepustnej cesty pri najmenšom možnom pohybe každého košíka.
•  Urgentný štart dáva užívateľovi možnosť priradiť. prioritu urgentnému košíku pred tými, ktoré sú už v bežiacom procese
•  Užívateľ si môže vybrať z 3 rýchlosti agitácie, alebo deaktivovať agitáciu v ľubovoľnej stanici (nádobe).
•  Shandon Varistain Gemini má funkcie prísnej kontroly kvality. Zobrazuje pri nich použitie reagencií a skupinu priepustnosti
•  Je schopný si zapamätať až 50 farbiacich procedúr vo svojej pamäti.

ThermoFischer - VARISTAIN  24-4

Charakteristika
• 
Varistain 24-4 je navrhnutý pre jednodávkovú, dvojdávkovú a kontinuálnu priepustnosť.
•  Varistain 24-4 farbí 64 sklíčok na košík, potenciálne (64 x 24) sklíčok/chod.
•  Stolová jednotka vytvára užívateľom špecifikované vodné kúpele na prispôsobenie Vašich rutín.
•  Nádoby majú objem 750 ml, čo môže byť zaplnené 350 ml roztoku na 10- sklíčkové nosiče.
•  Voliteľná agitácia.
•  Varistain 24-4 môže uložiť a nechať bežať buď tri 24-krokové programy alebo šesť 12-krokových programov.

•  Precízne naprogramujte časy pre jednotlivé stanice do Varistainu v minútach a sekundách.
•  Funkcia preskoku Vám umožní chod programov použitím tých istých reagencií.
•  Používa sa v cytológii, hematológii a histológii.
•  Kompaktný dizajn šetrí priestor na stole.
•  Otočná tabuľa s roztokmi rotuje pre pohodlný prístup ku staniciam aj v zadnej časti
•  Varistain Vám dáva stále rovnaké výsledky chod po chode.
•  V prípade väčšej kontaminácie výparov použite Hyperclean™ 2 pracovisko s Varistain 24-4.
•  Integrujte Varistain spolu s Consul™ automatickým zakrývačom na získanie väčšej úspory času a výkonnosti.
•  Je kompatibilný s väčšinou automatických zakrývačov rôznej značky

ThermoFischer - LINISTAIN  SLS

Charakteristika
• 
Shandon Linistain™ SLS farbenie s ľubovoľným prístupom. Tento 23-pozičný SLS je ekonomický lineárny farbiaci prístroj strednej veľkosti  pre cytologické farbenie a iné procedúry, ktoré si nevyžadujú vyhrievanie.
•  Vodný preplach sa môže pridať pri ľubovoľnej stanici.

ThermoFischer - LINISTAT

Charakteristika
• 
LINISTAT má všetky potrebné funkcie veľkých farbiacich prístrojov:       14 farbiacich staníc, pretekajúcu vodu a nádržku s kapacitou 13 sklíčok.

•  Má je len 64cm dlhý a je kompaktnou odpoveďou na H&E zamrazených rezaných protokolov.
•  Čas farbenia je pod limitom päť minút.
•  Hodí sa tam, ke sa vyžaduje ručné farbenie, technici môžu ponáraním do nádob eliminovať potrebu nastavenia samostatných nádob.
•  Shandon farebne kódované klipsy n sklíčka korešpondujú s farebne kódovanými sklíčkami a farebne kódovanými mraziacimi zalievacimi médiami, Cryochrome™.
•  Hodí sa na vrch Shandon Cryotome® Kryostatu.

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.