www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Odvodňovacie automaty
- Farbiace automaty
- Zakrývací automat
- Kryostaty
- Mikrotómy
- Cytologická centrifúga
- Tkanivová mikrovlnka
- Zalievací modulový systém

Thermo Fischer Scientific
je popredná nadnárodná vedecká, vývojová a výrobná medicínska spoločnosť, ktorá patrí svetovo k špičke firiem zaoberajúcich sa vedou a medicínou.

domáca stránka výrobcu:
www.thermo.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Kryostaty

Technická špecifikácia kryostatov

Voľba mikrónov
• 
Voľba hrúbky rezu klávesnicou a digitálny displej umožňujú operátorovi si vybrať hrúbku rezu v rozsahu od 1 - 20 µm hrúbky s nárastom po 1 µm a v rozsahu 20 - 60 µm s nárastom po 5 µm.
(Elektronické nastavenie dostupné len na modeloch Cryotome E; Cryotome SME)

Riadenie času
• 
Nastavenie dňa, hodiny a minúty umožňuje naprogramovať užívateľovi čas automatického odmrazenia a formalínovej dezinfekcie.
(Nastavenie dostupné na modeloch Cryotome; Cryotome E; Cryotome SME)

Rýchly kryobar
• 
Aktivuje Peltierové chladenie (do—60ş C)
(Dostupné na všetkých modeloch: Cryotome; Cryotome E;  Cryotome SME)

ThermoFischer - CRYOTOME  SME

Charakteristika
• 
Kryostat SME
(Special Motorized Electronic). Sofistický, na vrchole radu kryostatov, kombinuje automatický / elektronický posun vzorky, ďalej motorické / voľne rezanie rukou a disponuje úplne nezávislým ovládananím teploty rezanej vzorky.

ThermoFischer - CRYOTOME  E

Charakteristika
• 
Kryostat E
(Electronic) sa vyznačuje automatickým, elektronickým presným posunom vzorky vpred / vzad a manuálnym rezaním.

ThermoFischer - CRYOTOME

Charakteristika
• 
Kryostat
je plne manuálne ovládaný kryostat - ideálny pre rutinné rezanie.

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.