www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Odvodňovacie automaty
- Farbiace automaty
- Zakrývací automat
- Kryostaty
- Mikrotómy
- Cytologická centrifúga
- Tkanivová mikrovlnka
- Zalievací modulový systém

Thermo Fischer Scientific
je popredná nadnárodná vedecká, vývojová a výrobná medicínska spoločnosť, ktorá patrí svetovo k špičke firiem zaoberajúcich sa vedou a medicínou.

domáca stránka výrobcu:
www.thermo.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Mikrotómy

ThermoFischer - FINESSE® ME

Charakteristika
• 
Možnosť voľby nastavenia pre rezanie štandardného vosku, alebo živice.
•  Displej monitoruje rozsah funkcií vrátane rýchlosti rezov, počtu rezov, hrúbky rezov a vzdialenosti posunu bločku so vzorkou.
•  Tlačítka so šípkami riadia pohyb bločku so vzorkou a jeho spätný návrat.
•  Funkcia retrakcie (odskok pri pohybe hore) je voliteľná.
•  Nastavenia okamžitého prepnutia TRIM (odrezanie) a SECTION (rezanie).
•  Rýchlosť Trímu a rýchlosť rezania (Section) je nezávisle voliteľná.

•  Voľba AUTOLOAD automaticky zresetuje polohu hlavy s držiakom vzorky do polohy pripravenosti na rýchlu výmenu bločku pre zvýšenie priepustnosti pri rezaní.
•  Voľba funkcie ROCK (rozkývanie): držiak vzorky sa pohybuje o nastavenú hodnotu na odrezanie malej vzorky bez otočenia ovládacej rukoväte rezania o celú jednu obrátku.
•  Pohotovostné tlačítko "Standby" umožňuje prístroju ísť do módu tzv. spánku, ktorý uloží príkazy zákazníka v pamäti
•  Užívateľom vybraný ovládač CUTTING SECTOR maximalizuje priepustnosť  pri práci umožnením rýchleho návratu hlavy do zapamätanej polohy pre optimalizáciu posunu rezania.
•  3 módy rezania vrátane kontinuálneho rezania.
•  Prezeranie príkazov v 11 jazykoch.

Motorické rezanie  /  Celkový posun vzorky = 35 mm  /  Maximálna rýchlosť posunu = 2,400 µm/s  /  Rozsah hrúbky rezu = 0.5 - 100 µm  /  Rozsah hrúbky = 2 -100 µm  /  Rozsah retrakcie = 0 - 125 µm  /  Počítadlo rezov  /  Display vzdialenosti  /  Mnohojazyčný displej  /  Vyhľadávač pozície uhla noža  / 3 módy rezania  /  Svetlo pre orientáciu vzorky  /  Organizér kaziet - podnos

ThermoFischer - FINESSE® E

Charakteristika
• 
Finesse E je jeden presný rotačný mikrotóm, ktorý poskytuje automatický posun vzorky pri manuálnom rezaní. Charakteristika: presná reakcia, ľahkosť a vyvážený zotrvačník, čo umožňuje ľahkú obsluhu.

•  Ručné rezanie  /  Celkový posun vzorky = 35 mm  /  Maximálna rýchlosť posunu = 2,400 µm/s  /  Rozsah hrúbky rezu = 0.5 - 100 µm  /  Rozsah hrúbky = 2 -100 µm  /  Rozsah retrakcie = 0 - 125 µm  /  Počítadlo rezov  /  Display vzdialenosti  /  Mnohojazyčný displej  /  Vyhľadávač pozície uhla noža  /   Svetlo pre orientáciu vzorky  /  Organizér kaziet - podnos.

ThermoFischer - FINESSE® 325

Charakteristika
• 
Finesse 325 je manuálny rotačný mikrotóm pre rutinné rezanie parafínových bločkov. Disponuje veľmi poľahky vyváženým zotrvačníkom s rukoväťou navrhnutou tak, aby zabránila pri práci únave. Finesse 325 zahŕňa v sebe zabudovaný podnos na odrezky, organizačný ukladací podnos a resetovateľné počítadlo rezov.

•  Funkcia retrakcie je už štandardom, ktorá je vyraditeľná zákazníkom podľa potreby. Prístroj je štandardne vybavený rýchlo upínačom na kazetky a rovnako aj orientovateľnou hlavou vo smeroch "X-Y". S týmto prístrojom je možné používať buď jednorazové čepelky, alebo štandardné pevné nože.

ThermoFischer - FINESSE® 315

Charakteristika
• 
Finesse 315 zaradený ako presný mikrotóm za nízku cenu je ergonomický navrhnutý tak, aby produkoval trvale rutinné parafínové rezy vysokej kvality bez námahy a bez únavy zo strany užívateľa.

•  Hrubý posun vzorky je realizovaný posunom 200 mikrónov na obrátku. Celkový posun vzorky je 18 mm. Vizuálny indikátor posunu vzorky. Vybavený pevnou hlavou, držiakom noža, pevným nožom a štandardným držiakom vzorky. Pre bezpečnosť užívateľa je dodávaný chránič noža.

Držiaky

Univerzálny držiak noža

Držiak nízkych čepeliek

Držiak vysokých čepeliek

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.