www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Odvodňovacie automaty
- Farbiace automaty
- Zakrývací automat
- Kryostaty
- Mikrotómy
- Cytologická centrifúga
- Tkanivová mikrovlnka
- Zalievací modulový systém

Thermo Fischer Scientific
je popredná nadnárodná vedecká, vývojová a výrobná medicínska spoločnosť, ktorá patrí svetovo k špičke firiem zaoberajúcich sa vedou a medicínou.

domáca stránka výrobcu:
www.thermo.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Tkanivová mikrovlnka

ThermoFischer - TISSUEWAVE™

Charakteristika
• 
Shandon tkanivová mikrovlnka (TissueWave) sa používa na fixáciu tkanív, dekalcifikáciu tvrdých tkanív, na špeciálne farbenie, kedy teplota urýchľuje farbiace procesy a pri niektorých úpravách počas imunofarbení, Prístroj je tak skonštruovaný, aby spĺňal aj narastajúce požiadavky užívateľov.

•  Shandon TissueWave disponuje interaktívnym LCD obrazovkou, ktorá riadi a inštruuje užívateľa počas operácií jednotky. Tlačítkový ovládací panel  je ľahko použiteľný. Univerzálne symboly použiteľné v mnohých jazykoch. Systém  umožňuje uložiť 40 Predvolených krokov pre multi procesné spracovanie a farbiace procedúry. Tieto predvolené kroky sú definované užívateľom a môžu byť spustené podľa potreby. Vzduchová agitácia, vnútorný spínač svetla a vákuum je možné definovať vo vnútri predvolených krokov, alebo riadiť nezávislé z ovládacieho panela.

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.