www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Hlinická 2b
831 52  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Odvodňovacie automaty
- Farbiace automaty
- Zakrývací automat
- Kryostaty
- Mikrotómy
- Cytologická centrifúga
- Tkanivová mikrovlnka
- Zalievací modulový systém

Thermo Fischer Scientific
je popredná nadnárodná vedecká, vývojová a výrobná medicínska spoločnosť, ktorá patrí svetovo k špičke firiem zaoberajúcich sa vedou a medicínou.

domáca stránka výrobcu:
www.thermo.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Automatický zakrývač sklíčok

ThermoFischer - Shandon CLEAR VUE

Charakteristika
Automatický zakrývač podložných sklíčok.
Zakrýva sklíčkami: 24x40, 24x50 a 24x55mm.
Rozpoznáva košíky pre histológiu a cytológiu.
Vie manažérovať až 20košíkov á 20 sklíčok.
Uzavretý systém s filtrom.
Množstvo užívateľských nastavení.
Akceptuje košíky z farbiacich automatov: Shandon, Sakura, Leica.

ThermoFischer - Shandon CLEAR VUE

Copyright © 2006 - 2009 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.