www.optoteam.sk

Optoteam, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 05  Bratislava

tel:
fax:
e-mail:
url :

+421 2 4488 0785
+421 2 4488 0785
optoteam@optoteam.sk
www.optoteam.sk

rozdelenie podľa značiek

rozdelenie podľa druhu výrobku

rozdelenie podľa zamerania

- Odvodňovacie automaty
- Farbiace automaty
- Zakrývací automat
- Kryostaty
- Mikrotómy
- Cytologická centrifúga
- Tkanivová mikrovlnka
- Zalievací modulový systém

Thermo Fischer Scientific
je popredná nadnárodná vedecká, vývojová a výrobná medicínska spoločnosť, ktorá patrí svetovo k špičke firiem zaoberajúcich sa vedou a medicínou.

domáca stránka výrobcu:
www.thermo.com

Prospektovú dokumentáciu o týchto produktoch Vám radi poskytneme na požiadanie.

Zalievací modulový systém

ThermoFischer - HISTOCENTRE 3
•  kompaktný 2 modulový zalievací prístroj bločkov

Charakteristika
• 
Parafínový zásobník o objeme 5 litrov
•  Teplotný rozsah v rozsahu +40ş až  + 70°C
•  Vyhrievaný zásobník na spracované tkanivo s vysokou kapacitou, teplotný rozsah +40°C  až  + 80°C)
•  Vyhrievaná pracovná plocha zalievania
•  Prepadové  otvory pre odpad parafínu a zásobník pre tento parafín (teplotný rozsah pracovnej plochy v rozmedzí +55° - +70°C
•  Chladiaca časť 280 x 350 mm ( fabricky nastavená teplota  +10°C)
•  Elektricky vyhrievané pinzety v otvoroch vyhrievanej pracovnej časti
•  Zásobník na zalievacie formičky
•  Širokouhlá fixačná lupa
•  Vyhrievaná preparačná plocha pre prácu s kazetami

ThermoFischer - voľné príslušenstvo

Copyright © 2006 - 2007 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.